Κορυφαίες πωλήσεις

Πληροφορίες

Προσφορές

Όροι χρήσης

Ο διαδικτυακός τόπος www.e-secretlingeries.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα το οποίο αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία της επιχείρησης ΠΑΝ. ΚΟΡΩΝΑΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ, που εδρεύει στην Νέα Σμύρνη, Αϊδινίου 50 με Τ.Κ 17122, Τηλ: 2109883516, ΑΦΜ 998985561, Αριθμός ΓΕΜΗ 6797801000 και θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας η Εταιρεία.

Οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου που εισέρχονται και συναλλάσσονται ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενοι για συντομία "χρήστες" ή "πελάτες") καλούνται να συμβουλευτούν τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις που εφαρμόζονται για τη χρήση του δικτυακού τόπου. Οι ενέργειες των χρηστών στον δικτυακό τόπο όπως ενδεικτικά η περιήγηση, η αγορά προϊόντων και η χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος συνεπάγεται την αποδοχή ανεπιφύλακτα των όρων αυτών χωρίς καμία εξαίρεση.

Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του δικτυακού τόπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή με τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών. Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για οποιανδήποτε αλλαγή, μέσα από τις ιστοσελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

Παρεχόμενες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα

H Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την εγκυρότητα και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα σε ότι αφορά την ταυτότητα της Εταιρείας όσο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται και δε δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος ή έχουν προκύψει ακούσια λόγω τεχνικών δυσλειτουργιών του δικτυακού τόπου ή και λόγω ανωτέρας βίας. Λόγω της φύσης των συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος (ελάχιστος αναγκαίος χρόνος ενημέρωσης συστήματος, τυχόν διακοπή λειτουργίας ιστοσελίδας, αυξημένη ζήτηση που επηρεάζει τη διαθεσιμότητα κλπ), η εταιρεία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση ενημέρωση του συστήματος σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής, μεταβολής των παρεχομένων πληροφοριών και για την αποφυγή περιπτώσεων λαθών (εκ παραδρομής) στην καταχώριση.

 

Περιορισμός ευθύνης

Η Εταιρεία δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα αλλά δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς τους. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε μορφής ζημία θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ. μπορεί να υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου ή για τυχόν τεχνικά προβλήματα που μπορεί να παρουσιασθούν από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να διακόψει τη λειτουργία ολόκληρου ή τμήματός του ηλεκτρονικού καταστήματος για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο.

 

Υποχρεώσεις χρηστών

Οι χρήστες του δικτυακού τόπουwww.e-secretlingeries.grαποδέχονται ότι δε θα χρησιμοποιούν το δικτυακό τόπο ή το περιεχόμενό του για:

• Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους περιεχομένου που είναι παράνομο, ψευδές, ανακριβές, απειλητικό, υβριστικό, προσβλητικό, χυδαίο, βίαιο, δυσφημιστικό και για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο.

• Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας).

• Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους περιεχομένου που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.

• Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.

• Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων.

• Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τρίτων.

• Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Ασφάλεια συναλλαγών και προσωπικά δεδομένα

Η Εταιρεία δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου www.e-secretlingeries.gr καθώς και την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Ν.2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) όπως εκάστοτε ισχύουν.

Η εγγραφή νέου χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι υποχρεωτική ΜΟΝΟ για την πραγματοποίηση αγοράς. Κατά την εγγραφή τους οι νέοι χρήστες είναι υποχρεωτικό να συμπληρώσουν ορισμένα προσωπικά δεδομένα στο δικτυακό τόπο τα οποία τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές τους με το ηλεκτρονικό κατάστημα, την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την στατιστική ανάλυση της επισκεψιμότητας του ηλεκτρονικού καταστήματος. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των χρηστών και των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών και αιτήσεων των χρηστών.

Ειδικότερα για την έγκυρη πραγματοποίηση των παραγγελιών των χρηστών του δικτυακού τόπου το ηλεκτρονικό κατάστημα θα ζητήσει από αυτούς κάποια βασικά στοιχεία όπως ονοματεπώνυμό, διεύθυνση, ΤΚ, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενώ σε περίπτωση που οι χρήστες επιθυμούν έκδοση τιμολογίου θα χρειαστεί να δηλώσουν επιπλέον τα στοιχεία της εταιρείας στην οποία αυτό θα εκδοθεί.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες του δικτυακού τόπου έχουν δικαίωμα ενημέρωσης των προσωπικών τους δεδομένων που τηρούνται από αυτόν, δικαίωμα αντίρρησης και διόρθωσης αυτών, καθώς και δικαίωμα να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν οποτεδήποτε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997).

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι το όνομα χρήστη (e-mail) και o μυστικός κωδικός ασφαλείας (password), οι οποίοι παρέχουν πρόσβαση με ασφάλεια στα προσωπικά στοιχεία των χρηστών. Δίνεται η δυνατότητα μεταβολής των στοιχείων αυτών προσωπικής ασφάλειας (email και password).

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι οι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητάς και απόκρυψης των στοιχείων πρόσβασης στον δικτυακό τόπο από τρίτα πρόσωπα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια του απορρήτου των επικοινωνιών του χρήστη/πελάτη και των μεταδιδόμενων πληροφοριών εντούτοις δεν εγγυάται την ασφάλεια δεδομένων που μεταδίδονται μέσω δικτύων.

Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής προσωπικών στοιχείων οι χρήστες θα πρέπει να προβούν στην άμεση ειδοποίηση της εταιρείας αλλιώς το ηλεκτρονικό κατάστημα www.e-secretlingeries.gr δεν ευθύνεται για την χρήση των κωδικών πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Η Εταιρεία συνιστά για λόγους ασφαλείας στους εγγεγραμμένους χρήστες να αλλάζουν το password τους σε τακτά χρονικά διαστήματα καθώς και να αποφεύγουν τη χρήση εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης).

Cookies

Ο δικτυακός τόπος www.e-secretlingeries.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρηστών. Τα cookies αυτά είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή την συσκευή του κάθε χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση προσωπικών ευαίσθητων δεδομένων ή αρχείων από τον υπολογιστή ή την συσκευή, ενώ χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, για λόγους marketing καθώς και για στατιστικούς λόγους. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τον υπολογιστή ή την συσκευή του ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά είτε κατά περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης ενδέχεται να μην μπορεί να έχει πρόσβαση σε κάποιες από τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Πολιτική τιμών

Οι τιμές των προϊόντων που αναγράφονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι οι τελικές συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α και ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ανεξάρτητα με την μεταβολή των τιμών ο χρήστης θα καταβάλλει πάντοτε την αξία που αναγραφόταν στα προϊόντα κατά το χρόνο πραγματοποίησης της παραγγελίας του.

Διαθεσιμότητα προϊόντων

Οι χρήστες του δικτυακού τόπου ενημερώνονται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσω των εκάστοτε ιστοσελίδων κάθε προϊόντος στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Για τα προϊόντα αυτά τηρείται αυστηρή σειρά χρονικής προτεραιότητας στην εκτέλεση των αγορών/παραγγελιών συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών αλλά και των αγορών που πραγματοποιούνται στο φυσικό κατάστημα.

Η Εταιρεία επιφυλάσσεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων της εάν αυτά δεν είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο της παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία επιφυλάσσεται να μην αποδεχτεί τη συγκεκριμένη παραγγελία και ως εκ τούτου να μην ολοκληρωθεί η πώληση. Τυχόν ήδη καταβληθείσες πληρωμές θα επιστρέφονται στους πελάτες χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με τον ίδιο τρόπο που οι πελάτες επέλεξαν να πληρώσουν την παραγγελία τους.

Η διαθεσιμότητα των προϊόντων που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος ενδέχεται να διαφέρει από την διαθεσιμότητα των προϊόντων που διατίθενται μέσω του φυσικού καταστήματος. Για αυτό τον λόγο υπάρχουν προϊόντα τα οποία ενδέχεται να είναι διαθέσιμα για αγορά από τα φυσικά καταστήματα και όχι από το ηλεκτρονικό κατάστημα και το αντίστροφο.


Ακύρωση παραγγελιών

Οι επισκέπτες/χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος έχουν τη δυνατότητα να ακυρώσουν την παραγγελία τους μόνο εφόσον το είδος δεν έχει ακόμα τιμολογηθεί και δοθεί προς αποστολή εκ μέρους της Εταιρείας.

Η ακύρωση παραγγελιών μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

  • Καλώντας στην τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης πελατών του καταστήματος (2109883516).

  • Μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση info@e-secretlingeries.gr με θέμα «Ακύρωση παραγγελίας» και αναγράφοντας τον κωδικό και τα στοιχεία παραγγελίας.

Κατά την ακύρωση ο πελάτης οφείλει να δηλώσει τα ακριβή στοιχεία της παραγγελίας του. Η ακύρωση δεν πραγματοποιείται αν δεν αποσταλεί σχετική επιβεβαίωση εκ μέρους της Εταιρείας με ηλεκτρονική αλληλογραφία προς τον πελάτη.

Σε περίπτωση που ο πελάτης πριν από την εκ μέρους του δήλωση ακύρωσης έχει καταβάλει την αξία της εγκεκριμένης παραγγελίας του τότε η Εταιρεία οφείλει μέσα σε προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών να επιστρέψει στον πελάτη την εισπραχθείσα αξία χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που ο πελάτης χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή.

Επιστροφές προϊόντων / Δικαίωμα υπαναχώρησης

Η εταιρεία συνιστά στους καταναλωτές κατά τη παραλαβή παραγγελιών να αποσυσκευάζουν και να ελέγχουν τα προϊόντα για να επιβεβαιώσουν την ανυπαρξία ελαττωμάτων. Κάθε παραγγελία που φεύγει από τα γραφεία του ηλεκτρονικού καταστήματος www.e-secretlingeries.gr ελέγχεται διεξοδικά ότι πληροί όλες τις προδιαγραφές και ότι τα προϊόντα είναι σε άριστη κατάσταση ωστόσο πάντα υπάρχει η πιθανότητα σφάλματος.

Οι πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος έχουν το δικαίωμα επιστροφής των προϊόντων που αγόρασαν εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους. Οι επιστροφές θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα εν λόγω προϊόντα επιστρέφονται σε άριστη κατάσταση, σφραγισμένα, πλήρη, χωρίς να έχουν χρησιμοποιηθεί ή φθαρεί και βρίσκονται εντός της αρχικής τους συσκευασίας. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα που επιστρέφονται θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής.

Για να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης ο πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία για την απόφαση του να υπαναχωρήσει,

  • τηλεφωνικά, καλώντας στο 2109883516 ή

  • με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση info@e-secretlingeries.gr 

Στις επιστροφές προϊόντων ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής, εκτός των περιπτώσεων όπου:

• Με υπαιτιότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος εκτελέσθηκε λανθασμένα η παραγγελία (σφάλμα στην τιμολόγηση ή την αποστολή) ή κατά την παράδοση το είδος είχε συσκευασία κατεστραμμένη ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο πελάτης δύναται να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξ’ αρχής.

• Το προϊόν είναι ελαττωματικό και εφόσον αυτό εξακριβωθεί από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του καταστήματος.

Οι επιστροφές προϊόντων με χρέωση της Εταιρείας θα πραγματοποιούνται μέσω διανομέα.

Η επιστροφή των χρημάτων που αντιστοιχεί στα προϊόντα που παρήγγειλε ο πελάτης ολοκληρώνεται εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που η Εταιρεία πληροφορηθεί την απόφαση του πελάτη να υπαναχωρήσει. Η Εταιρεία δικαιούται να καθυστερήσει την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβει πίσω τα αγαθά. Η Εταιρεία θα εκτελέσει την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που ο πελάτης χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή εκτός κι αν υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο για κάτι διαφορετικό.

Εξαιρέσεις

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής όπως μαγιό, κάτω εσώρουχα κ.λπ.

• Προϊόντα που τροποποιούνται εξατομικευμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη (π.χ. σουτιέν, μαγιό κ.λπ.).